Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 22 listopada 2017 r. na godz. 15:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lu

Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Porządek posiedzenia

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 1328/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 listopada 2017 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 będącej Załącznikiem do Zarządzenia Nr 1329/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 listopada 2017 r.

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

/-/ Jan Olejnik