Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Rewizyjnej Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 21 listopada 2017 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 1328/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 listopada 2017 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 będącej Załącznikiem do Zarządzenia Nr 1329/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 listopada 2017 r.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/ Andrzej Olek