Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 marca 2018 r. na godz. 13:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie (I piętro).

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora /proj. Nr 442/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu urządzeniowo – rolnego gminy Lubin /proj. nr 443/.

3. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec