Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 23 marca 2018 r. na godz. 8:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu urządzeniowo – rolnego gminy

Lubin /proj. nr 443/

2. Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Przewodniczący

Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

/-/ Jan Olejnik