Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 31.01.2018 r. na godz. 14:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 422/

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki /proj. nr 423/

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne

/proj. nr 426/

4. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności

Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec