Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26.01.2018 r. na godz. 08:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 424/.

2. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 425/.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 418/.

4. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 419/.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 421/.

6. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Andrzej Olek