Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 listopada 2017 r.
na godz.
14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Porządek posiedzenia:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Obora” /proj. nr 405/.

2. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niemstów” /proj. nr 406/.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności

Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec