Ogłoszenie o posiedzeniu

Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 grudnia 2017 r. na godz. 13:35 zwołane zostało posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się
w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektu budżetu na 2018 r. na wniosek radnego Pana Pawła Łukasiewicza.

2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca

Komisji Statutowej

/-/ Sylwia Pęczkowicz-Kuduk