Ogłoszenie o naborze

przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2016 r. na terenie Gminy Lubin.

SKMBTC224e16050914521

Zgłoszenie_Komisje_Konkursowe