OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji oraz utrzymania dróg w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Lubinie.

Ogłoszenie