Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Planowania i Finansów

nabór PF