Ogłoszenie o konkursie ofert

OTWARTY KONKURS OFERT na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.

Załączniki: