Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki: