Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż działek budowlanych

W Ó J T G M I N Y L U B I N

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych

Lp.

Położenie gmina Lubin

Nr KW

Nr działki

Powierzchnia

działki

Cena wywoławcza

netto w zł

Wysokość wadium w zł

Godzina

przetargu

1

Szklary Górne

LE1U/00056693/5

83/10

1124 m²

38 165,00 zł

4 000,00

10.00

2

Szklary Górne

LE1U/00056693/5

83/16

1124 m²

41 905,00 zł

4 200,00

10.30

3

Szklary Górne

LE1U/00056693/5

83/17

1030 m²

38 505,00 zł

4 000,00

11.00

  • Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

  • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 sierpnia 2016 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

  • Wójt Gminy Lubin zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

  • Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.