Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

W Ó J T G M I N Y L U B I N

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Lp.

Położenie gmina Lubin

Nr KW

Nr działki

Powierzchnia

działki w m²

Cena wywoławcza w zł

Wysokość wadium w zł

Godzina

przetargu

1

Pieszków

LE1U/00022093/2

238/9

7034

44 000,00 zł

4 400,00

10.00

  • Opis nieruchomości:

    Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 57,21 m², znajdujący się na parterze i poddaszu budynku mieszkalnego nr 19 c. Lokal składa się z korytarza, łazienki kuchni i pokoju na parterze oraz korytarza pokoju i pomieszczenia poddaszowego na poddaszu. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno – kanalizacyjną oraz elektryczną (podtynkową i żarową). Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 20,96 m², znajdujące się w budynku gospodarczym poza budynkiem mieszkalnym. Ułamkowy udział w prawie własności gruntu i we współwłasności w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 1795/10000. Lokal i pomieszczenie gospodarcze wymagają remontu.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

  • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22 sierpnia 2016 r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

  • Wójt Gminy Lubin zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

  • Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.