Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU – ZADANIE 1 ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE – ZADANIE 2.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami 1-7 oraz 9

Zał. do SIWZ nr 1-7 oraz 9 w wersji edytowalnej

Zał. Nr 8 do SIWZ – wzór umowy