Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Szklarach Górnych na działce 2013/1, 203/6 wraz z budową oświetlenia oraz przebudowa drogi wewnętrznej w Szklarach Górnych 6/15, 43/1.

Szczegóły: http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8219,idmp,1,r,r