Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH SZKLARY GÓRNE I RASZÓWKA.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z zał. od nr 1 do 6

Zał. do SIWZ od nr do 6 w wersji edytowalnej

Zał. nr 7 do SIWZ_Wzór umowy

Zał. nr 8.1 do SIWZ Zadanie 1 _szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 8.2 do SIWZ Zadanie 2 _szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 9.1 do SIWZ Załącznik nr 3 Szklary Górne Szkoła

Zał. nr 9.2 do SIWZ Załącznik nr 4 Raszówka Szkoła-1

zmiana treści SIWZ,

informacja z otwarcia ofert