Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN

Ogloszenie o zamówieniu 23.05

SIWZ z zał. od nr 1 do 6

Zał. do SIWZ od nr 1 do 6 w wersji edytowalnej 1

Zał nr 7 do SIWZ – wzór umowy

Mapa poglądowa_Zadanie nr 1 Lisiec dz nr 213 I 1

Mapa poglądowa_Zadanie nr 2 Pieszków dz. nr 87

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert