Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 105/3, 107/2, 122/2, 156, 168/9, 169/17 W MIEJSCOWOŚCI KARCZOWISKA.

1 PFU Karczowiska v.2

2 Str tyt

3_ Zał. 1 – MPZP

4_ Zał. 2 – Mapa poglądowa

5_Zał. 3 – Mapa zasadnicza

6_Zał.4 – Dok geotechniczna

7_ Zał. 5 – Dok. zdjęciowa

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami od nr 1 do nr 6 i 8

Zał. do SIWZ od nr 1 do 6 i 8 w wersji edytowalnej

Zał. nr 7 do SIWZ- wzór umowy