Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 39/8 I 39/17 W MIEJSCOWOŚCI GOLA.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8332,idmp,1,r,r