Przetarg na opracowanie projektu świetlicy w Krzeczynie Wielkim

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do 7 oraz 10

Zał. do SIWZ od nr 1 do 7 oraz 10 w wersji edytowalnej

Zał. Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Zał. Nr 9 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 11 do SIWZ – mapa