Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 55 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA DZIAŁCE NR 427 I 55 W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEC

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8453,idmp,1,r,r