Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8451,idmp,1,r,r