Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PIESZKÓW GMINA LUBIN (KIERUNEK NIEMSTÓW – GORZELIN)– ETAP II

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8377,idmp,1,r,r