Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KSIĘGINICE.

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8338,idmp,1,r,r