Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8312,idmp,1,r,r