Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W NIEMSTOWIE (DZ. NR 248).

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8288,idmp,1,r,r