Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8254,idmp,1,r,r