Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) – W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN.: „ZDALNA SZKOŁA + WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,16099,idmp,292,r,o