Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12441,idmp,249,r,o