Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12481,idmp,249,r,o