Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12320,idmp,249,r,o