Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN. 19000 KG.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do 5

Zał. do SIWZ od nr 1 do 5 w wersji edytowalnej

Zał. nr 6 do SIWZ_wzór umowy