Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12245,idmp,249,r,o