Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN.

dokumentacja, przedmiar, STWIOR

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_wraz z załącznikami od 1 -6 i 8

Zał do SIWZ od nr 1 – 6 i 8 w wersji edytowalnej

Zał Nr 7 do SIWZ Wzór umowy