Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 – ETAP II

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12237,idmp,249,r,o