Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12184,idmp,249,r,o