Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM – ETAP I.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz załącznikami od nr 1 do nr 5

Zał. do SIWZ od dnr 1 do 5 w wersji edytowalnej

Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy

Informacja BIOZ

STWIOR- świetlica Krzeczyn Wielki

Uzgodnienia

Projekt budowlany cz. 1

Projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu (1)

Przedmiar

Projekt budowlany cz. 2

Projekt wykonawczy