Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE 6/8, 6/47, 43/1, 96/3, 98/1, 101 – ETAP II.

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,11987,idmp,249,r,o