Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: ODBUDOWA FOSY ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,11933,idmp,249,r,o