Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 W LUBINIE – ETAP II

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10601,idmp,237,r,o