Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA DRÓG NA ODCINKU OD ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 103051D DO POSESJI NR 22M W MIEJSCOWOŚCI MIROSZOWIC. Termin składania ofert upływa 20 września 2017 o godz. 10.00.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10522,idmp,237,r,o