Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8833,idmp,1,r,r