Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I NR 3 – ETAP III.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12042,idmp,249,r,o