Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335 W M. KRZECZYN WIELKI, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA – ETAP I.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10571,idmp,237,r,o