Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8594,idmp,1,r,r