Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8573,idmp,1,r,r