Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od strony północnej na całej długości budynku OSP w części ze świetlicą.

Więcej informacji ⇒ http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,16199,idmp,292,r,o