Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin

Szczegóły na: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15433,idmp,269,r,o